• رشته های تحصیلی > مربی بهداشت مدارس

 

گروه بهداشت مدارس :

این گروه در سال 1383 تشکیل گردید . این رشته نسبت به سایر رشته ها تعداد دانشجویان کمتری دارد و در حدود 130 نفر از دانشجویان دختر در این آن به تحصیل مشغول هستند . تاکنون حدود 120 نفر از این گروه فارغ التحصیل شده اند و بعضی از آنان در مقطع کارشناسی در دانشگاههای کشور مشغول به تحصیل می باشند . اولین مدیر گروه این رشته سرکار خانم دکتر انصاری بودند و در حال حاضر مدیریت این گروه به عهده سرکار خانم خاقانی دارای مدرک کارشناسی ارشد میکروب شناسی از دانشگاه جندی شاپور اهواز می باشد ، همچنین کارشناس آموزش این رشته سرکار خانم کمالی فر می باشند .

ردیف

 

 رشته مربی بهداشت مدارس

 

 لینک دانلود 

 

 1

 برنامه ترمی دروس (چک لیست) 

دانلود

2 چک لیست دیپلمه های غیر مرتبط دانلود
3 چک لیست دیپلمه های نظری نیمسال دوم 92-91 دانلود

 

   
انتخاب وب سایت مورد نظر :
لینک های سریع