جمعه 3 مرداد 1393
  |     |     |  
      اخبار و رویداد ها
چهارشنبه 1 مرداد 1393  15:34
فروتن دبیر شورای سیاست گذاری سازمان سما در استان خوزستان شد
فروتن دبیر شورای سیاست گذاری سازمان سما در استان خوزستان شد

نظر سنجی
از لحاظ عملكرد به مديران گروههاي آموزشي چه امتيازي مي دهيد؟
  15-20
  10-15
  5-10
  0-5
انتخاب وب سایت مورد نظر :
لینک های سریع